Om koret

Aurora blev dannet i 2017 ved en fusion af to veletablerede klassiske kor: Arosantus og Åbyhøjkoret og senest er Risskovkoret kommet til. Vi er derfor et relativt nyt kor, men har en historie, der rækker tilbage til 1984.

I de senere år er der kommet endnu flere kormedlemmer til med mange års erfaring fra den klassiske amatørkorverden. Vi er nu cirka 45 sangere med en god fordeling af kvinde- og mandestemmer.

Vi mødes hver mandag aften og har derudover en fast korlørdag i foråret og efteråret. Korlørdage bruger vi til at forberede forestående koncerter og gå i dybden med det musikalske udtryk. Undervejs er der pauser med hyggesnak, kagespisning og gåture, og om aftenen er der stor fællesmiddag - og som regel mere sang og højt humør.

Normalt holder vi flere forårskoncerter og julekoncerter. Vi synger i kirker, på biblioteker og i kulturhuse mm. I forbindelse med større korarrangementer har vi sunget i Århus Musikhus og Skanderborg Kulturhus.

De fleste medlemmer af koret kommer fra Aarhus og omegn, men vi har også sangere fra andre byer i Østjylland.

Vi fungerer under Musisk Oplysningsforbund i Aarhus og er medlem af Kor 72, som er en paraplyorganisation for amatørkor i Danmark.

Koret bliver ledt af Astrid Vang-Pedersen

.